עמוד ראשי / זכויות העובדים

זכויות העובדים

למעבר לדף שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים לחצו כאן

למעבר לקובץ זכויות עובדים באתר הבית של ההסתדרות החדשה לחצו כאן

קובץ עיקרי זכויות העובדים נועד לתת מענה עדכני לצורך המתמיד ליתן בידי גורמים המייצגים עובדים ובידי העובדים עצמם מדריך בסיסי המרכז בתמצית את זכויותיהם בסוגיות שונות ורבות ככל האפשר בתחום משפט העבודה.

כלי עזר מעין זה חיוני להתמצאות העובדים בישראל ונציגיהם המוסמכים בשדה הרחב של חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וההלכות, שנקבעו במרוצת השנים על ידי בית המשפט ובתי הדין לעבודה, הנתונים לשינויים ולפרשנות בנסיבות המשתנות. לא כל שכן נוכח השפעות חקיקת חוקי היסוד בחברה ובמשק תוסס ורב תהפוכות העומד על סף שנות האלפיים.
.
המשק המודרני וסביבת העבודה בה נתונים העובדים בישראל מציבים בפני העובדים ובפני האיגוד המקצועי על מערכותיו, אתגרים ניכרים. עמדות ומוקדי השפעה בהם רווחו בעבר גם ערכים חברתיים, הולכים וננטשים ואת מקומם תופסים גורמים והשקפות המפחיתים מערך העבודה, פוגעים בקיום העובד ובכבודו ומשליטים "ערכים" מתחום עגל הזהב על גלגוליו המודרניים, במסלולי שליטה בנכסים, מניות, מידע, תקשורת המונים וכיוצא באלה.

במציאות האמורה, תנאי מוקדם לעצם הכושר לעמוד על משמר מעמדו וזכויותיו של העובד ומימושם – הינו ידיעה והבנה תחילה, בחינת סוף מעשה במחשבה שיסודה במידע אמין ומעודכן.
עובד ונציג עובדים הבקיאים ויודעים את מהות הזכויות והחובות ואשר לנגד עיניהם תמונה מציאותית של מערכת החוקים, ההסכמים ומנגנוני ההכרעה ויישוב המחלוקות, ישכילו לעמוד בהתמודדות עם המעביד – שלא אחת נכפית עליהם – ביתר בטחון ותוך מודעות לאפשרויות, למגבלות, לחלופות ולמסלולי הטיפול בענין העומד על הפרק.

אכן, בימינו נתונים איגודים מקצועיים בארץ ובעולם בחזית קשה, כשהם נאבקים במגמות מוצהרות ובפעילויות של גורמים אינטרסנטים רבי עוצמה והשפעה להצרת צעדי העובדים וזכותם להתארגן, לפצל את השורות ולפגוע במעמדו ובכבודו של האדם העובד. נוכח כל אלה נודעת חשיבות יתר להתמצאות ולשליטה במידע חיוני העשוי להקנות לעובד ולנציגיו נקודת אחיזה וכושר ניווט במערכת יחסי העבודה ובנורמות משפט העבודה, בבחינת מצפן חיוני לניתוב הדרך וההתמודדות. לצד המידע התמציתי במופיע באתר עודמת לרשות העובד לשכת ייעוץ המשפטי של ההסתדרות במרחב הנגב, באמצעות מזכירי האיגוד המקצועי במרחב.

 

עדכונים – זכויות עובדים

1. עבודה ברצף באותו מקום עבודה לאחר חילופי מעבידים אינם מזכים בהודעה מוקדמת מהמעביד המקורי.
לחצו כאן להורדת הקובץ

2. העברת מידע חסוי ללא אישור המעסיק מהווה עילה מוצדקת לשלילת פיצויי הפיטורים והודעה מוקדמת.
לחצו כאן להורדת הקובץ

3. מעביר אינו רשאי לנכות או לקזז מעובד שפוטר ולא עבד בתקופת ההודעה המוקדמת את הפסדיו מפדיון החופשה השנתי ללא הוכחת נזק ממשי.
לחצו כאן להורדת הקובץ

התגובות סגורות.

גלול למעלה