עמוד ראשי / איגוד מקצועי

איגוד מקצועי

על האיגוד המקצועי במרחב הנגב מוטל התפקיד המרכזי לשמירה וקידום זכויותיהם של העובדים המאורגנים בישראל, והוא הכוח העיקרי לשמירת מאזן הכוחות בשוק העבודה, בין הממשלה, המעסיקים והעובדים. מאזן הכוחות מבטיח חברה דמוקרטית ומונע את חוקי הכלכלה הנהוגים בארצות הבלתי מפותחות.
המשק הישראלי סובל בשנים האחרונות ממספר בעיות קשות: גידול הפערים בהכנסות, מאות אלפי עובדים זרים חסרי זכויות, פגיעה בזכויות העובדים בעת הפרטת חברות ממשלתיות, וגידול במספר העובדים המועסקים ע"י חברות קבלניות לכוח אדם.
בתנאים קשים אלו נדרש האגף לאיגוד מקצועי, להתמודד עם ניסיונות בלתי פוסקים של הממשלה במגזר הציבורי, ושל המעסיקים במגזר העסקי, להחליש את האיגודים המקצועיים ע"י ביטול ההסכמים הקיבוציים, ופיתוי העובדים למעבר לחוזים אישיים ולעבודה לא מאורגנת.

להלן חלק מהשירותים הניתנים על ידי האגף לאיגוד מקצועי:

· ניהול מו"מ ארצי וחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים, כולל אכיפתם וחידושם לרבות ועדות מעקב לליווי ההסכם ויישומם .

· הבטחת שכר הוגן לעובדים ומניעת שחיקת השכר – האיגודים המקצועיים משקיעים חלק ניכר מעבודתם באכיפת חוק שכר המינימום במגזרים השונים במשק. האיגודים המקצועיים והמחלקה לעובדת השכירה מעודדים עובדים, ובעיקר עובדות, לדווח על מעסיקים המפרים את החוק ולהגיש נגדם תלונות. במקביל, דורשת ההסתדרות להעלות את שכר המינימום באופן מתמיד לאור הפער והחוסר יחס בין השכר הממוצע במשק.

· הגנה על העובד בתקופת שביתה – ועד עובדים במקום עבודה ציבורי המקיים שביתה לאחר שאושרה בוועדה לתיאום וביצוע, נהנה מהגנה משפטית ומסיוע לוגיסטי של חדר המצב – אוהל מחאה, הסעות להפגנות, ציוד הגברה ועוד.
ועדים במקומות עבודה ציבוריים ופרטיים אף זכאים לקבל דמי שביתה לאחר אישור הנהלת קרן השביתה.

· ייעוץ משפטי לאיגודים וועדים – עורכי הדין של הלשכה המשפטית באגף נותנים חוות דעת בסכסוכי עבודה כלליים ומקומיים, מגישים תביעות לביה"ד לעבודה ומייצגים איגודים וועדים בבית הדין, משתתפים במו"מ על הסכמים קיבוציים ומפעליים ומלווים הצעות חוק לכנסת.

· ייעוץ כלכלי לאיגודים וועדים – האגף לאיגוד מקצועי מעניק ייעוץ כלכלי לאיגודים וועדים לצורך ניהול המו"מ עם המעסיקים – בדיקת טבלאות שכר וניתוחן, בדיקת דו"חות כספיים ועוד.

· צווי פירוק נגד מפעלים וחברות שנקלעו לקשיים – האגף לאיגוד מקצועי מעניק הגנה משפטית לחברי הסתדרות שהמפעלים או החברות בהם הם עובדים נקלעו לקשיים. על מנת להבטיח את קבלת זכויותיהם במקום העבודה מסייעת ההסתדרות בהגשת צווי פירוק נגד מפעלים או חברות.

· סיוע לוועדי עובדים בניהול מו"מ על הסכמי עבודה – ועדי עובדים המנהלים עם המעסיקים מו"מ ברמה המפעלית במטרה להשיג תוספת שכר מפעלית או תנאי שכר ועבודה אחרים מסתייעים בליווי של מזכירי האיגודים המקצועיים ועורכי הדין של הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי .

· שירותי מידע לוועדי עובדים על התפתחויות בתחום יחסי העבודה – יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מפיץ אחת לתקופה חוזרים, המפרטים את ההתפתחויות ביחסי העבודה: חתימה על הסכמים ארציים, יציאה לשביתה כללית, קיצור שעות עבודה, תוספת יוקר וכו`.

· סולידאריות עם עובדים במאבק – לא אחת נרתמים ועדי עובדים לסייע לוועדים אחרים במאבק שלא קשור אליהם. כאשר עובדי הלבידים והעץ מחו נגד ייבוא ארצה של לבידים במחירי היצף השביתו הנתבים את עבודתם ומנעו כניסה שדל אניות לנמלים. כשחברת "הורן את לייבוביץ" פיטרה את הנהגים שהתאגדו החליטו כל ועדי העובדים בארץ לא להזמין את שירותי החברה ביציאה לנופש.

· יוזמות לחקיקה בכנסת, השפעה על חוק התקציב, מניעת פגיעה בחוקי הביטוח הלאומי ובחוקי הבריאות – האגף לאיגוד מקצועי, בשיתוף לשכת הקשר של ההסתדרות בכנסת, שולח נציגים לוועדות הכנסת השונות על מנת להביע את עמדת ההסתדרות בהצעות חוק המוגשות על שולחן הכנסת. לא אחת הוסרו הצעות חוק שניסו לפגוע בזכות ההתארגנות או בחוקי הביטוח הלאומי והבריאות בעקבות מעורבות האגף. בכל שנה, כאשר מוטלות גזירות חדשות על העובדים במסגרת חוק התקציב נערכים האיגודים המקצועיים למאבק ארצי.

· הכשרת נשים לתפקידים בוועדי עובדים ובאיגודים מקצועיים – האגף לאיגוד מקצועי, באמצעות המחלקה לעובדת השכירה, מכשיר נשים עובדות לכהן כחברות וראשי ועדים. המחלקה מקיימת השתלמויות ברחבי הארץ במהלכן נלמדים נושאים חיוניים לעבודת הוועדים והאיגודים.

התגובות סגורות.

גלול למעלה